Racionálne a odborné riešenia aplikovateľné do praxe

Navrhované riešenia zabezpečia Slovensku do pár rokov postavenie európskeho lídra v oblasti hospodárstva, energetiky a priemyslu

Hlavné programové témy

Odstránime chudobu, zavedieme sociálny kredit pri strate zamestnania

Nemôžeme čakať, kým Slovensko dospeje do bodu, že chudoba donúti ľudí protestovať naprieč ulicami, alebo páchať trestné činy. Prichádzame s projektom valorizácie výšky životného minima nie len vo forme násobenia koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom, ale aj vo forme finančného bonusu pripočítaného k základnej minimálnej mzde na základe získaného sociálneho statusu (napríklad pri strate zamestnania).

Podpora priemyslu a inovácií

Podpora priemyslu a inovácií

Zavedieme zmeny pre zjednodušenie čerpania eurofondov a investičných stimulov. Podľa vzoru iných krajín EÚ presunieme časť grantových schém na regióny tak, aby sa vhodným spôsobom využívali ich administratívne kapacity. Vytvoríme funkčný  informačný portál, ktorý bude aplikovateľný pre všetky rezorty. Podporíme rozvoj regiónov Slovenska a obnovíme činnosť časti podnikov v rámci grantových schém tak, že vytvoríme štátnu grantovú agentúru na podporu stimulov v hospodárstve, podnikania a aplikovaného výskumu a vývoja v hospodárstve, aby z nej bolo možné čerpať bez nadbytočnej administratívnej záťaže a zároveň bolo možné zabezpečiť efektívne čerpanie týchto finančných prostriedkov.

Trest za marihuanu nesmie byť vyšší ako za vraždu

Prijmeme zmenu legislatívy v trestnom zákone zavedením inštitútu vyvinenia sa (exkulpácie) za účelom prekvalifikácie skutku a zmiernenie trestnoprávnych dopadov na užívateľov drog, najmä pri drogovom delikte prechovávania marihuany v množstve do 2 gramov.

Prinášame odpornosť

Prinášame odbornosť a riešenia pre ľudí

Do najdôležitejších verejných funkcií obsadíme len odborníkov s dlhoročnou praxou a významnými úspechmi vo svojej profesii. Ľudí, ktorí nemusia slová ako čestne, bezúhonne, nezištne, slušne, spravodlivo hľadať, pretože sú súčasťou ich osobnosti, charakteru a kultúrneho prejavu. Povýšime odbornosť a bezúhonnosť na najvyššie miesta a zabezpečíme odbornosť na dôležitých postoch vo všetkých sektoroch.

Dôstojné a moderné bývanie pre mladé rodiny a seniorov

Pripravili sme moderný komunitný koncept nájomného bývania pre mladé rodiny a seniorov. Zrealizujeme model dôstojného moderného nájomného bývania pre seniorov v prostredí mladej generácie. Vybudovanie energeticky sebestačných modulárnych domov je rýchla, lacná a trvalá cesta k udržateľnosti, sebestačnosti a podpore komunitného nájomného bývania.

Zrušenie poplatkov za registráciu motorových vozidiel

Zrušenie poplatkov za registráciu motorových vozidiel

Zrušíme aktuálny zoznam správnych poplatkov pri prihlasovaní osobného motorového vozidla a zavedenie jednotného poplatku vo výške maximálne 100 €.

Presadíme telemedicínu ako doplnkovú liečbu

Presadíme telemedicínu ako doplnkovú liečbu

Implementujeme telemedicínu do verejného zdravotníctva v rámci aktuálnej elektronizácie zdravotníctva a klinickej zdravotnej starostlivosti na diaľku. Týmto spôsobom eliminujeme bariéry medzi pacientom a lekárom a zlepšíme dostupnosť k zdravotným službám. Jej využiteľnosť má obrovský potenciál nie len v núdzových situáciách, ale aj v intenzívnej starostlivosti o starších a chronických pacientov.

Image

Pridajte sa k nám

Chcem odoberať newsletter strany KARMA
Image
Odbornosť a riešenia pre ľudí

Adresa

Karma
Slavnica 8, 018 54 Slavnica

© KARMA 2023 | All rights reserved.