Prinášame odbornosť a riešenia pre ľudí

Spoločne s vami môžeme zmeniť to, s čím sme nespokojní

Predsedníctvo strany KARMA

JUDr. Adriana <span>Szabóová</span>
JUDr. Adriana SzabóováPredsedníčkapredseda@karma24.sk
Mgr. Roman<span>Chudý</span>
Mgr. RomanChudýPodpredsedachudy@karma24.sk
Mgr. Miroslava <span>Kovarská</span>
Mgr. Miroslava KovarskáPodpredsedníčkakovarska@karma24.sk
Ing. Andrej <span>Rusnák, PhD.</span>
Ing. Andrej Rusnák, PhD.Podpredsedapress@karma24.sk
MichalVicenaVýkonný podpredsedavicena@karma24.sk
Ing. Marek<span>Grussmann</span>
Ing. MarekGrussmannGenerálny manažérgrussmann@karma24.sk

Kandidáti

#1 JUDr. Adriana Szabóová Obchodný diplomat
V mojom živote mám za sebou úspešne zvládnutých niekoľko životných výziev. Medzi tie najhodnotnejšie patrí výchova mojich šikovných plnoletých detí, niekoľkoročné skúsenosti v podnikaní a v neposlednej rade život v zahraničí, kde som mala tú česť a možnosť rozšíriť si svoje obchodné skúsenosti a aktivity, poskytovať slovenským emigrantom právnu podporu, učiť ľudí finančnej gramotnosti a pomáhať im so začlenením sa do spoločnosti. Pomoc ľuďom ma viedla k tomu, aby som založila platformu, ktorá združuje rôzne spoločnosti z oblasti technológií, zdravotníctva, energetiky, pôdohospodárstva a financií. Vďaka mojim dlhoročným skúsenostiam som obklopená ľuďmi, ktorí zdieľajú podobné záujmy a ochotu nezištne pomáhať v rozvoji spoločenstva a hospodárstva našej krásnej krajiny.

 

Moje životné skúsenosti:

 • práca na manažérskych pozíciách v technologických a obchodných spoločnostiach;
 • založenie viacerých úspešných obchodných spoločností a ich ďalší rozvoj v oblasti vedy a výskumu;
 • činnosť licencovaného makléra a generálneho kontraktora pri tvorbe a predaji stavebných diel;
 • edukatívne pôsobenie v oblasti investícií, technológií a vzdelávania pre prestížne spoločnosti;
 • pomoc novovytvoreným spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku aj v zahraničí;
 • spolupráca v justícii, štátnej správe a zdravotníctve;
 • pôsobenie v krajinách tretieho sveta pri realizácii znižovania ekologickej a enviromentálnej záťaže a zabezpečenia pitnej vody za pomoci zavádzania najnovších technologických zariadení na odbúravanie mikroplastov;
 • aktívne pôsobenie na významných projektoch pri rozvoji pôdohospodárstva, rybárstva na vidieku;

Moje hodnoty a priority:

 • vytvárať ľuďom životné podmienky v ktorých dokážu nielen plnohodnotne žiť, tvoriť a nové hodnoty prinášať
 • vek nie je prekážkou a preto treba pomáhať ľuďom všetkých vekových skupín, ale najmä starším ľuďom, ktorí celý svoj život zasvätili krajine v ktorej žijú;
 • spravodlivosť je pilierom spoločnosti a nesmie byť „slepá“ a „predajná“;
 • pokladať hodnotové otázky je prejavom zrelosti a nie neznalosti a je cestou k poznaniu
 • túžba realizovať veľké zmeny je autentickým prejavom mojej snahy neustále pomáhať a tvoriť;

Môj zámer:

 • eliminovať odchod mladých, vzdelaných ľudí do zahraničia a vytvoriť im podmienky na bezplatné vzdelanie pre ich úspešný rast a realizáciu sa v oboroch, ktoré ich napĺňajú;
 • rozvíjať vedu a výskum v oblasti inovatívnych technológií, poľnohospodárstva a vzdelávania za účelom rozvoja zjednodušenia procesov vo výrobe, chove a pestovaní;
 • získať viac finančných prostriedkov z európskych dotácií na rozvoj liečiv a liečebných postupov pri závažných civilizačných ochoreniach a pomôcť tak tisícom chorých ľudí na Slovensku;
 • v oblasti zdravotníctva zaviesť nové spôsoby a realizáciu vyšetrení s možnosťou využitia inštitútu „pokročilá prax sestry“ (PPS), ktorý zjednodušuje, urýchľuje a znižuje náklady pri rutinných zdravotných otázkach, čo umožní rýchlejší prístup k zdravotnej starostlivosti a stanoveniu správnej diagnózy;
 • vytvoriť reálne podmienky bývania pre mladých ľudí zo znevýhodnených skupín za pomoci výstavby vertikálnych a modulárnych energeticky nezávislých ekologických stavieb;

Moja túžba:

 • Slovensko je srdcom Európy nielen z hľadiska geografického umiestnenia. Máme veľké predpoklady byť aj srdcom Európy v oblasti hospodárstva, priemyselnej výroby, vedy a výskumu a stať sa tak ekonomicky sebestačným štátom s postavením lídra v oblastiach energetiky, priemyslu a poľnohospodárstva. To všetko vieme spoločne realizovať s odborným programom a prístupom členov strany Karma minimalizujúcim finančné bariéry. Do volieb budem viesť stranu KARMA ako novú, čistú, odbornú, hodnotovú a spoľahlivú politickú stranu s kandidátmi na ktorých som nesmierne pyšná. Mám veľký rešpekt k ich odbornému prístupu, navrhovaným riešeniam a vynikajúcej spolupráci s inovačným prístupom k tímovej práci a spoločnou túžbou so srdcom v hrudi, ktoré bije pre naše prekrásne Slovensko.
Image

Pridajte sa k nám

Chcem odoberať newsletter strany KARMA
Image
Odbornosť a riešenia pre ľudí

Adresa

Karma
Slavnica 8, 018 54 Slavnica

© KARMA 2023 | All rights reserved.